PPP

Sự tham gia của khối tư nhân trong ngành nước  
Phân bổ rủi ro tối ưu
M Woolston, S Saris, P Smith
Publication Date (Web): 18 April 2018


Bản tóm tắt
Chính phủ các nước trên thế giới đã sử dụng hình thức đối tác công tư (PPP) trong hơn 20 năm qua bởi ba lý do chính. Thứ nhất, hình thức PPP rất hiệu quả trong việc giúp chính phủ đáp ứng nhu cầu đang gia tăng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng. Thứ hai, bằng cách chuyển đổi gánh nặng tài chính sang cho nhà đầu tư tư nhân, PPP có thể giúp chính phủ làm được nhiều việc hơn mà không tốn nhiều nguồn lực. Thứ ba, PPP góp phần thúc đẩy hiệu quả trong cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, PPP không phải là câu trả lời cho tất cả yếu điểm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Những mô hình PPP thành công đòi hỏi việc phân bổ rủi ro hết sức cẩn trọng và môi trường tạo điều kiện, mà những điều này thì rất khó đạt được. Thêm vào đó, phần lớn các mô hình PPP không thành công là do thiếu sự chuẩn bị kỹ càng khi làm hợp đồng, phân bổ rủi ro không hợp lý, thiếu quy trình đấu thầu cạnh tranh và minh bạch, và hệ thống thực thi và giám sát hợp đồng lỏng lẻo.

Rất nhiều cách tiếp cận để thu hút sự tham gia của khối tư nhân đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Kinh nghiệm rút ra khá đa dạng: Có nhiều mô hình mang lại thành công đáng kể, những cũng có nhiều trường hợp không đạt được kết quả như mong đợi. 
PPP là hợp tác. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu chính phủ hay cơ quan quản lý cố tình đẩy hết rủi ro cho nhà đầu tư tư nhân thì không nhà đầu tư nào chấp nhận dự án và khả năng thất bại là rất cao. Cuối cùng, môi trường tạo điều kiện đóng vai trò rất quan trọng. Quy định rõ ràng hoặc hệ thống pháp lý minh bạch là điều kiện tiên quyết và giúp củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Mô hình PPP lý tưởng là các bên đầu tư tư nhân tham gia cạnh tranh nhau trong thị trường nợ và vốn, đưa đến việc cung cấp dịch vụ công chất lượng cao với mức chi phí thấp nhất có thể. Những cam kết dài hạn của chính phủ (ví dụ như biểu giá nước, nhượng quyền, phí quản lý, v.v.) sẽ củng cố lợi nhuận cho khối tư nhân, cùng với bản ghi nhận các cam kết của chính phủ sẽ thu hút đầu tư của khối tư nhân. Cần thiết phải phát triển một khuôn khổ vững vàng, tạo thuận lợi về mặt pháp lý, luật pháp trong phân bổ rủi ro để thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng vì hiện nay nhiều quốc gia đang cố gắng gia tăng cạnh tranh với khối tư nhân để phục vụ các nhu cầu về cơ sở hạ tầng.

Mục đích của bài báo này là đề ra phạm vi và quy mô của các loại hình PPP, hỗ trợ việc lựa chọn các loại hình PPP phù hợp và cung cấp các lựa chọn cho việc phân bổ rủi ro tối ưu để thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân.

Từ khóa: Sự tham gia của khối tư nhân, nước  

Hình ảnh sử dụng: 

PPP

Hình 1. Quy mô sự tham gia của khối tư nhân trong ngành nước 

Click here to read the full paper

Please note: You need to login to access this member-only content.
Not a member? You can purchase the paper in our Online Document Library.